اهدای عضو از شخص زنده به شخص زنده دیگر جایز است؟

به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ «مبلغ» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سیستانی، این مرجع عالیقدر شیعه، به پرسشی درباره شرایط اهدای عضو پاسخ گفته است.  متن پرسش وپاسخ مطرح شده بدین شرح است:

پرسش: اهدای عضو از شخص زنده به شخص زنده دیگری چه حکمی دارد؟

پاسخ: برداشتن بخشی از بدن انسان زنده برای پیوند زدن در صورتی که قطع آن زیان مهمی برای اهدا کننده داشته باشد مانند چشم ودست وامثال آنها حرام است، ولی اگر ضرر مهمی نداشته باشد مانند قطعه‏ ای از پوست یا نخاع یا یک کلیه در صورت سالم بودن کلیه دیگر با فرض رضایت صاحبش اشکال ندارد البته اگر اهدا کننده کودک یا دیوانه نباشد وگرنه به هیچ وجه جایز نیست وهرگاه قطع آن جایز بود گرفتن پولی به ازای آن نیز جایز است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.