مهم‌ترین رفتار تأثیرگذار پدر و مادر در تربیت فرزندان چیست؟

علیرضا پناهیان

به گزارش «مبلغ»، مهم‌ترین رفتار پدر و مادر که روی بچه‌ها اثر دارد قدرت تحمل مشکلات یا همان «صبر» است. این‌که بتوانند دندان روی جگر بگذارند و درد را تحمل کنند، هر نوع دردی که باشد.

شما کار خوب بکنی و بگویی من این کار را دوست دارم، این راهنمای خوبی برای بچه‌ها نیست، آن چیزی که کلیدی‌ترین عامل برای تربیت فرزند است زدن مهم‌ترین عامل بی‌تربیتی انسان است و آن هم تحمل مشکلات است!

وقتی که به بچه‌ات بگویی که من دوست دارم نماز بخوانم، می‌دانی اثر بدش روی بچه چیست؟ می‌گوید اِ ! مامان و بابایم هر کاری دوست دارند می‌کنند؟ من هم هر کاری دوست دارم می‌خواهم بکنم.

مادرهای محترم هروقت عصبانی شدند هرچه از دهن‌شان درآمد نگویند! اگر جلوی بچه‌ات عصبی شدی و دندان روی جگر نگذاشتی بچه‌ات نابود می‌شود. با همین یک‌دانه عیب بچه نابود می‌شود، زیرا هیچ عیبی مثل بی‌صبری و هیچ خوبی مثل صبر نیست.

وقتی بچه می‌فهمد مامان غمگین شده اما لبخند می‌زند و می‌گوید عیب ندارد، و یا تحمل بابا را می‌بیند و می‌داند بابا دارد زجر می‌کشد اما باز هم باادب برخورد می‌کند، دندان روی جگر گذاشتن را یاد می‌گیرد و جرعۀ صبر را با رنج می‌نوشد! اصلاً درجا ده سال بزرگ‌ می‌شود.

منبع: جایگاه صبر در تربیت فرزند | Panahian.ir/post/5782

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.