مشاوره پیش ازدواج را باید به مشاوره زیستی تبدیل کنیم

مبلغ/ خادمی گفت: بحث مشاوره پیش ازدواج را باید به مشاوره زیستی تبدیل کنیم یعنی از دوران نوجوانی، نوجوانان از مشاوره بهره مند شود و از همان دوره فرد را آماده کند همچنین سیستم آموزش و مشاوره باید هدفمند از دوران نوجوانی آغاز شود تا بتواند کمک کننده باشد.

به گزارش «مبلغ» به نقل از برنا، عاطفه خادمی کارشناس خانواده درباره آماده سازی جوانان از نظر اجتماعی برای ازدواج، گفت: برای آماده سازی جوانان در حوزه اجتماعی برای ازدواج، باید پیام‌هایی را که در فضای اجتماعی حاکم است را مدیریت کرد و رسانه مهم ترین ابزار است چراکه به واسطه رسانه، شاهد شکل گیری پیام‌هایی در فضای اجتماعی هستیم که جوانان نیز در معرض این پیام‌ها قرار می‌گیرند.

او با اشاره به اینکه مدیریت کردن فضای پیام‌ها، نشانه‌ها و نمادهای مرتبط با موضوع ازدواج را باید درنظر بگیریم، افزود: شاهد هستیم که در قالب طنز، موضوع و مسئله ازدواج را به نوعی امر نامطلوب و پر دردسر معرفی می‌کند که این مسئله وجه سلبی دارد به دنبال آن جوان امروز در معرض این محتوایی که در فضای اجتماعی درحال تولید است، قرار می‌گیرد.

خادمی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از مشکل ازدواج نکردن جوانان، به دلیل فضاسازی‌های اجتماعی است که در آن موضوع ازدواج مثبت نیست و وجه ایجابی ندارد. علاوه بر این بخش دیگر این مشکل از دل خانواده‌ها نشات می‌گیرد چراکه خانواده‌ها در ازدواج جوانان دچار تردید‌های جدی هستند که دلیل آن مشکلات اقتصادی و مسائل فرهنگی است، خانواده‌ها این تردیدها را به فرزندانشان منتقل می‌کنند و درواقع فضای انگیزشی در خانواده برای تشویق جوان به ازدواج نیست و خانواده پذیرفته برای ازدواج فرزندانشان از سن ۲۸ سالگی به بعد می‌تواند فکر کند.

این کارشناس خانواده تصریح کرد: عموما در نسبت موضوع و مسئله نگاه واقع بینانه نداریم گاهی به صورت مقطعی تب برخی از مسائل اجتماعی در کشور بالا می‌رود و به واسطه آن یک تمرکزی در حول آن موضوع شکل می‌گیرد مثل بحث جمعیت و ازدواج. وقتی به صورت مقطعی این مسائل مورد توجه قرار می‌گیرد، راه‌حل‌ها با ثبات نخواهد بود یعنی یک نگاه آینده نگری نسبت به برنامه ازدواج جوانان نداریم و کپسولی به مسئله ازدواج جوانان نگاه می‌کنیم.

او درباره الگوسازی برای ازدواج،ادامه داد: الگو، یک موضوع قلبی است و به ارتباط قلبی که افراد با فردی که الگو قرار می‌دهند، برمی‌گردد. نمی‌توانیم بگوییم این  ۵ الی ۶ مورد الگوی جوانان هستند، باید فراخور خواسته‌های جوانان الگو تعیین کنیم و باید به تکثر الگوها در موضوع ازدواج توجه کنیم.

خادمی اضافه کرد: گاهی گروه‌های مرجعی در جامعه وجود دارد مثل ورزشکاران، بازیگران و … طیفی از جوانان این افراد را الگو قرار می‌دهند و زیست این افراد برای جوان امروز الگوست این درحالی است که گاهی در زیست گروه‌های مرجع با چالش‌های جدی روبه رو هستیم و سلبریتی‌هایی را می‌بینیم که در بی‌سوادی کامل به سر می‌برند و زندگی‌های مشترک پایداری ندارند. به همین جهت باید دامنه معرفی الگو به جوانان متکثر باشد تا جوانان بتوانند با الگوی معرفی شده همزادپنداری کند.

این کارشناس خانواده درباره پایداری زندگی‌مشترک، افزود: پایداری زندگی مشترک به بینش، گرایش و رفتار افراد بازمی‌گردد و باید برای هر ۳ مورد برنامه داشته باشیم. باید در حوزه بینشی نظام فکری افراد نسبت به ازدواج بررسی کنیم در حوزه گرایشی، تمایل ازدواج در جوانان به درستی شکل گرفته باشد و در حوزه رفتاری نیز باید توجه شود اگر این ۳ وجه را در فضاهای مختلف، از سیاست گذاری تا عمل، پیاده کنیم می‌توانیم از ثبات و ماندگاری زوجین حرف بزنیم.

او درباره تاثیرات مشاوره برای پایداری زندگی گفت: مشاوره اثرگذاری مثبت و مطلوبی در موضوع ازدواج دارد اما مشاوره که در مقطع زمانی یک تا دوماه فقط تعریف شود نمی‌تواند منشا اثر باشد. بحث مشاوره پیش ازدواج را باید به مشاوره زیستی تبدیل کنیم یعنی از دوران نوجوانی، نوجوانان از مشاوره بهره مند شود و از همان دوره فرد را آماده کند همچنین سیستم آموزش و مشاوره باید هدفمند از دوران نوجوانی آغاز شود تا بتواند کمک کننده باشد اگر این مدل باشد به ثبات و پایداری زندگی کمک می‌کند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.