ببینید| جلسات برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ حوزه علمیه

ششمین جلسه از سلسله جلسات برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ واحدهای ستادی و صفی مرکز مدیریت حوزه علمیه با موضوع وقف و منابع پایدار برگزار شد.
به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ  مبلغ، تصاویر زیر از سلسله جلسات برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳ واحدهای ستادی و صفی مرکز مدیریت حوزه علمیه را می بینید:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.